Vem är ansvarig?
Ansvarig arrangör är Föreningen Bygdsiljumsbacken, Rengårdsberget 1, 93733 Bygdsiljum
Tel. 0914-20138, Org.nr.802458-5237.

Allmänna villkor.
Lift-och Skipassbestämmelser enl. överenskommelse mellan SLAO och KO.
Alla priser inkl.moms. Betalning vid e-handel görs med VISA eller Mastercard.
Efter erlagd betalning via internet får du en bekräftelse via e-mail.
Det är ditt ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum
är riktiga.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
• Du får disponera stugan från tidigast kl. 15.00 ankomstdagen.
• Stugan disponeras till kl 12.00 på avresedagen.

När blir min bokning bindande?
När din bokning är fullbetald är den bindande.


När ska jag betala?
Hyran skall betalas vid bokning. Ta med bekräftelsen vid ankomst.

Ångerrätt.
I enlighet med bestämmelserna i Distans-och hemförsäljningslagen. Köparen har 14 dagar på
sig att ångra sitt köp genom att meddela det till säljaren. Ångerrätten gäller från dagen köparen
tar emot varan eller dagen avtalet ingicks om det gäller en tjänst. Säljaren måste betala tillbaka
hela beloppet med avdrag för den nytta köparen kan ha haft av varan/köpet.
Du har inte heller någon ångerrätt om avtalet avser:
- inkvartering
- transport
- servering, catering eller liknande tjänst

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka per telefon 070-2716613. Om du avbokar mer än 30 dagar före avtalad ankomst,
behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 300 kronor per bokning.
Resterande summa återbetalas.

Men om det händer mig något?
Du kan avboka med mindre än 30 dagar kvar mot uppvisande av giltigt intyg. Det innebär att du i
vissa fall kan avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 300 kronor per bokning.
Detta gäller i följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade
och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör
sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.
Vad har jag för rättigheter?
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du
anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra.

Vad har jag för skyldigheter?
Minimum 20 år gäller för bokare i varje objekt.  Undantag efter överenskommelse.
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga stuggäster.
Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon
i ditt sällskap varit vårdslös.
Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för din stuga/lägenhet.
Du måste städa ordentligt före avresa. Om du missar detta kommer vi att utföra en städning på din bekostnad.
Du kan beställa slutstädning genom receptionen i god tid innan avresa.
Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du
dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Krig, strejk, naturkatastrofer
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av
naturkatastrofer, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energi tillförseln,
eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.
Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Övrigt
Tänk på att i logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol om inget annat anges på din bekräftelse.